Materialen

Natuursteen is verkrijgbaar in zeer veel uiteenlopende soorten. Dit is een van de redenen waarom dit natuurproduct zo geliefd is. Natuursteen kiest u op gevoel, een bepaalde structuur of kleur spreekt u wel of niet aan. Enkele voorbeelden van veelgebruikte soorten natuursteen:

Graniet

Voorbeeld graniet
Graniet is een stollingsgesteente. De naam is afgeleid van het latijnse “Granus”, wat korrel betekent. Graniet wordt in de hele wereld in allerlei kleuren en soorten gewonnen. Het is een natuurproduct waarin kleur- en structuurverschillen kunnen voorkomen.

Marmer

Voorbeeld marmer
Marmer is een gemetamorfoseerd kalksteen met een relatief zacht oppervlak.

Belgisch hardsteen

Voorbeeld  belgisch hardsteen
Belgisch hardsteen is een afzettingsgesteente met een blauwgrijze kleur en wordt gekenmerkt door de vele fossielen. Het is een kalksteen.

Composiet

Voorbeeld composiet
Composiet is een uit mineralen samengesteld product, waaraan een bindmiddel, kleurstoffen en soms glasdeeltjes of schelpen worden toegevoegd. Het geheel wordt onder zeer hoge druk samengeperst. Wij werken met bekende merken als Silestone en Diresco.

Travertin

Voorbeeld  travertin
Travertin is een sedimentsgesteente dat ontstaan is uit kalkrijk water. De openingen in de structuur zijn het gevolg van het afsterven van plantenresten.

Leisteen

Voorbeeld Leisteen
Leisteen is een sedimentgesteente dat ontstaan is door afzetting in de zee van door verwering aangevoerd puin en slib.